Mail İletişim
Whatsapp İletişim
0 (552) 657 12 62
Bilgi İçin
0 (552) 657 12 62

Üyelik Sözleşme Formu

Lütfen sitemizi kullanmadan ilkin bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyun.


Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:


Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı bütün sayfalar ‘provizapromosyon.Com’  PROVİZA PROMOSYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Firmasının malıdır ve onun tarafınca işletilir. Sizler  sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara nazaran sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine haiz ve 18 yaşın üstünde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.


İşbu kontrat taraflara kontrat mevzusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede istek edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.


1. SORUMLULUKLAR


a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her vakit saklı tutar.


B.Firma, üyenin sözleşme mevzusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.


C.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak yada elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkındaki hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.


D.Kullanıcı, site içerisindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde yada iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi şekilde oluşacak zarardan tamamen kendisi mesuldür ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı meblağ. Bu sebeple yargı mercilerinden faaliyet veya kullanıcı hesapları ile alakalı bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı meblağ.


E.Sitenin üyelerinin birbirleri yada üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.


2.  Fikri Mülkiyet Hakları2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, amblem, tasavvur, bilgi ve yöntem benzer biçimde tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ilişik olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi yada bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması laf konusu fikri iyelik hakları konusunda hiçbir hak vermez.


2.2. Site’de yer edinen bilgiler hiç bir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/yada aktarılamaz. Site’nin bütünü yada bir kısmı öteki bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.3. Gizli Bilgi


3.1. Firma, site üstünden kullananların ilettiği şahsi bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; şahıs adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi benzer biçimde Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. Pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırı olan olmak üzere, Site’nin sahibi olan şirketin kendisine ilişkin kontakt, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler şirket bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.5. Kayıt ve Güvenlik


Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve aktüel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.


Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki gizyazı ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve emniyet ihlallerinden yada donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma görevli tutulamaz.6. Mücbir SebepTarafların kontrolünde olmayan; doğal afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve istila hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi benzer biçimde sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan görevli değildir. Bu müddette Taraflar’ın işbu Sözleşme’den dünyaya gelen hak ve yükümlülükleri askıya alınır.7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik


İşbu kontrat şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya süre gelir.8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler


Firma, dilediği vakit sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen yada tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri izlemek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.


9. Tebligat


İşbu Sözleşme ile alakalı taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.Posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.Posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi biçimde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.10. Delil Sözleşmesi


Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca kanıt olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.11. Uyuşmazlıkların Çözümü


İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.